Stor takk til Henriette for tiden hun har vært hovedtrener i latin hos oss. Vi ønsker henne lykke til med studier.

Henriette